Το www.your-life.gr θα είναι και πάλι κοντά σας, σύντομα

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: www.your-life.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

πίσω
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Αρ. Αντσακλής, Ιατρός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και η Bayer Ελλάς αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα. Συνεπώς το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Αρ. Αντσακλής, Ιατρός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και η Bayer Ελλάς θα ήθελαν να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούν και ποια όχι. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Αρ. Αντσακλής, Ιατρός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και η Bayer Ελλάς θα ήθελαν επίσης να σας ενημερώσουν σχετικά με τα μέσα ασφαλείας που λαμβάνουν.
Συλλογή στοιχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα αυτομάτως φυλάσσονται στους servers για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παροχέα διαδικτύου (internet provider), η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης συνδέθηκε με την ιστοσελίδα και οι ιστοσελίδες τις οποίες αυτός επισκέπτεται με αφετηρία την συγκεκριμένη καθώς και ο κώδικας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (IP address). Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό παρά μόνον για στατιστικούς λόγους, ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας εξασφαλίζεται τεχνικά και οργανωτικά η τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα του χρήστη συλλέγοντα μόνο μέσω συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων εκ μέρους του χρήστη. Η τράπεζα στοιχείων και το περιεχόμενό της φυλάσσονται στο server και τον internet provider. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο. Διασφαλίζεται ο έλεγχος και η ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που κοινοποιείτε στην ιστοσελίδα βάσει ελληνικού δικαίου.
Δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα αναθεώρησης και ακύρωσης οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων που δώσατε μέσω της ιστοσελίδας, εάν πιστεύετε ότι χρειάζονται επικαιροποίηση ή ότι είναι λανθασμένα ή θέλετε να τα ακυρώσετε. Απλώς αποστείλατε ένα e-mail σε μία από τις διευθύνσεις που αναφέρονται στο link «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ» (στοιχεία εκδότη) ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Δεδομένων στη παρακάτω διεύθυνση.
Διατήρηση Δεδομένων
Διατηρούνται προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα δώσατε τη συγκατάθεσή σας , εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο όπως ισχύει κάθε φορά (πχ σε σχέση με εκκρεμή δίκη).
Χρήση των cookies
Σε ορισμένες ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται τα επονομαζόμενα cookies με σκοπό να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα χρήσεως της ιστοσελίδας. Συλλογή δεδομένων μέσω cookies (αυτοί έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής) δε θα χρησιμοποιηθεί για την εντόπιση του χρήστη.
Ασφάλεια
Λαμβάνονται τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα σας από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Παιδιά
Υπό το φως της σπουδαιότητας της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των παιδιών, δε συλλέγονται, επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο φυσικό πρόσωπο για το οποίο προκύπτει ότι είναι κάτω των 13 ετών, χωρίς τη διαγνωστέα συναίνεση του / της νόμιμου εκπροσώπου. Νόμιμος εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα, εφόσον ζητηθεί, να δει τις σχετικές πληροφορίες που έχει παρέχει ανήλικος κάτω των 13 ετών και να ζητήσει να διαγραφούν.
Επικοινωνία
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ασφαλείας δεδομένων της Bayer για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν συναντήσετε ή για τυχόν απορίες ή προτάσεις σας.
Υπεύθυνη Ασφαλείας Δεδομένων της Bayer Ελλας ΑΒΕΕ
Στάσα Θεοδωροπούλου
Τηλέφωνο : +30 (210) 6187 668, κινητό: +30 (6942) 207 285
E-Mail : stasa.theodoropoulou@bayer.com
Σωρού 18-20, 15125 Μαρουσι, Αττικής

Υπεύθυνος Ασφαλείας Δεδομένων της Bayer AG
Rainer Meyer
Building K56
51368 Leverkusen, Germany
Phone: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-Mail: cor.privacy@bayer-ag.de
Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου απαιτεί προσαρμογή κατά περίσταση στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τελευταία αναθεώρηση: 22/3/2013