Το www.your-life.gr θα είναι και πάλι κοντά σας, σύντομα

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: www.your-life.gr

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

πίσω

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ


Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιατρικής Σχολή
Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική
Αριστείδης Αντσακλής
Ιατρός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Α’ Πανεπιστημιακή Μ/Γ κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα


Διεύθυνση και τηλέφωνο
Β. Σοφίας 80 / 2ος όροφος, 115 28, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.
210-3381-776


Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (μέλος του Ομίλου BAYER)
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6166000 / 6187500
ΑρΜΑΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685
Α.Φ.Μ.: 094056437