Το www.your-life.gr θα είναι και πάλι κοντά σας, σύντομα

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: www.your-life.gr

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

πίσω
Το «Πακέτο Προσέγγισης Εφήβων» έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει στην υποστήριξη των στόχων της Παγκόσμιας Ημέρας Αντισύλληψης (Π.Η.Α.), μια παγκόσμια καμπάνια που απευθύνεται σε εφήβους 15-19 ετών, η οποία ενθαρρύνει τους νέους να αναλάβουν την ευθύνη για την αντισύλληψη για την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή μόλυνσης από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ).
Είναι μια πηγή πληροφόρησης για το σχεδιασμό και τη διαχείριση εκπαιδευτικών συναντήσεων με εφήβους για την αντισύλληψη και περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τους διαφορετικούς τύπους αντισύλληψης και δίνει στους εφήβους συμβουλές σχετικά με το πώς να προσεγγίσουν υπεύθυνα την αντισύλληψη.

Download