Το www.your-life.gr θα είναι και πάλι κοντά σας, σύντομα

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: www.your-life.gr

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

πίσω
Το κεφάλαιο αυτό προορίζεται για δασκάλους και παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υλικό που θα βοηθήσουν στη διαπαιδαγώγηση για την αντισύλληψη. Είναι απαραίτητο η περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να ενημερώνει για τη σεξουαλικότητα και την αντισύλληψη κι έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη γνώση γύρω από την αντισύλληψη και την ευνοϊκότερη στάση προς αυτή.

Προετοιμασία εκπαιδευτικών εργαστηρίων:

Υποστηρικτικό υλικό για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια: