Το www.your-life.gr θα είναι και πάλι κοντά σας, σύντομα

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: www.your-life.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

πίσω
Ο ρόλος των γιατρών και φαρμακοποιών στην ενημέρωση του κοινού είναι πρωταρχικός.
Είναι σήμερα γενικά αποδεκτό το μεγάλο κενό, που υπάρχει στην Ελλάδα για την πιο αξιόπιστη αντισυλληπτική μέθοδο : «το χάπι».
Για το λόγο αυτό, ζητάμε και τη δική σας βοήθεια, αφού ο ρόλος σας στην ενημέρωση του κοινού είναι πρωταρχικός.
Ο φαρμακοποιός είναι εύκολα προσβάσιμος και πάντα διαθέσιμος για συμβουλές σε θέματα υγείας και μπορεί να σώσει ζωές. Είναι ο επιστημονικός σύμβουλος υγείας και ομορφιάς. Μέσα στα πλαίσια της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ασκεί τα καθήκοντά του με μεγάλη ευθύνη και καταθέτει καθημερινά την επιστημονική του γνώση του, δίνοντας λύσεις και σωστές κατευθύνσεις στα προβλήματα υγείας των πελατών του. Επικοινωνεί με τους ασθενείς, κάνοντας διάλογο μαζί τους και συμπαραστέκεται στα προβλήματά τους, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία και σωστές επισημάνσεις την αποκατάσταση της υγείας του πρωτίστως, αλλά και την ευεξία του σώματός τους, το ευ ζην γενικότερα.
Η αποστολή του είναι να δίνει πληροφορίες, να προτείνει, να συμβουλεύει, να καθοδηγεί, να ανακαλύπτει τις ανάγκες υγείας των ασθενών (πελατών). Ταυτόχρονα έχει και κοινωνικό ρόλο, γιατί μέσα από το λειτούργημα του, προέχει η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση, η συμπόνια του πάσχοντα συνανθρώπου του.
Αντίστοιχα ο γιατρός, όπως και ο φαρμακοποιός, οφείλει να είναι ενημερωμένος πάνω στο πρόβλημα της αντισύλληψης και να παρέχει πληροφορίες σε γονείς και ενδιαφερόμενους. Είναι πλέον η στιγμή, να συμβάλλουν αμφότεροι όσο μπορούν για την άμβλυνση του προβλήματος.
Πιστεύουμε ότι η συμβολή σας στην ενημέρωση του κοινού για την αντισύλληψη και το αντισυλληπτικό χάπι μπορεί να έχει τον εντονότερο κοινωνικό χαρακτήρα απ΄ όλα τα επαγγέλματα του χώρου της υγείας. Στις ενότητες του site που αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς ή και στους γονείς, θα βρείτε όλες εκείνες τις πληροφορίες και τα «εργαλεία» βοηθήματα που πιθανόν να χρειαστείτε για την έγκυρη ενημέρωσή σας και για την ευαισθητοποίηση των πελατών και ασθενών σας και του κοινωνικού συνόλου για το μεγάλο θέμα της αντισύλληψης.